This is a demonstration website

Tiêu đề của website

Sân Tennis Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội

Sân Tennis Tập Đoàn Viễn Thông Tại Hoài Đức do chính tập đoàn Viễn Thông đầu tư. Sân đạt chất lượng tiêu chuẩn :

  • Kích thước sân (36x18m – làm tròn theo hệ mét)
  • Màu sơn theo tiêu chuẩn, phân biệt màu sơn rõ ràng khu vực trong và ngoài line sân.
  • Nền phải tạo độ nảy tốt cho bóng
  • Bảo đảm độ bám giầy cho VĐV
  • Độ sáng đạt 500 lumen trở lên, độ cao tối thiểu 7m
  • ĐẠT TIêU CHUẨN QUỐC TẾ
Danh sách VĐV của Câu lạc bộ